ni Homer Nievera, CDE, CVM  | Marami na tayong nababasa sa Internet ukol sa mga kasanayan at iba pang tips upang maging matagumpay sa buhay at sa pagnenegosyo. Marami na din akong personal na nasubukan at sinunod sa mga samut-saring payo.  Pumili muna ako ng tatlong prinsipyo na akin mismong naransan o at pinag-aralan na ibabahagi ko sa inyo.

Sana kahit paano ay may matutunan kayo sa bahaging ito ng aking pitak. Tara!

#1 Outliers

Ang isang “outlier” ay isang tao na di nasasakop ng normal na katayuan o kasanayan na nararanasan o pinagdadaanan ng isang tao.

Isang batikang manunulat at bisyonaryo si Malcolm Gladwell. Isa sa mga naisulat niya ay ang librong “Outliers” kung saan inilalarawan niya ang pinanggagalingan ng mga matagumpay at mayayamang mala-henyo na tao ay ang paulit-ulit na paggawa ng mahigit 10,000 na oras sa isang bagay o kasanayan.

Ang mga piloto na nagsasanay magpalipag ng eroplano ay kadalasang nangangailangan ng 10,000 oras sa pagpapalipad bago mabigyan ng lisensyang pang-komersyal.

Ayon kay Gladwell, kailangan ng 10,000 oras nap ag-praktis ang isang tao bago maging tunay na dalubhasa siya sa gawaing napili. Ito din daw ang dahilan kung bakit mas may kakayahang magtagumpay ang isang tao.

Ang bandang Beatles ay tumugtog sa bayan ng Hamburg sa Germany mula 1960 hanggang 1964. Ang mahigit 10,000 oras na pagtugtog ay nakatulong nang malaki sa paghasa sa kanila sa kanilang napiling propesyon. Naging matagumpay sila sa pagiging band ana hanggang ngayon ay kanila pa ring natatamasa at ng kanilang pamilya ang bunga nito.

Ang ina ni Bill Gates ay dating kasama sa board of directors ng IBM. Ang taon noon ay 1968 at kakaunti lamang ang mga taong may access sa mga kompyuter noon. Ang pagkakataong iyon ay di pinalampas ni Gates at mahihit 10,000 oras ang iginugol niya sa programming. Alam na natin marahil ang nagging resulta nitong kasanayan na ito.

Kaya anuman ang katayuan mo sa buhay, di mo masasabing puwede kang magtagumpay kung di mo naman ito pagta-trabahuhan. Ang kahalagahan ng sipag at tiyaga ay ninumeruhan ni Gladwell sa kanyang libro – 10,000 oras ang kailangang gugulin sa isang bagay o kasanayan.

Aral-aralin din pag may time? Hindi. Gugulan ito ng 10,000 oras!

#2 S.M.A.R.T. Goals (o Layunin)

Ang pagkakaroon ng mga mithiin, hangarin o goals sa buhay ay kulang kung hindi mo iaayon sa tinatawag na S.M.A.R.T. goals. Ang bawat letra ng SMART ay may ibig sabihin o pinatutungkulan kung ikaw ay gagawa ng goals.

Unang-una, di ka naman uusad sa buhay kung di mo alam saan ka tutungo. Kung di moa lam ang gusto mo sa buhay, paano mo ito makakamit?

Ang pagkakaroon ng SMART goals ay isa lamang giya kung paano ka gagawa ng goals mo. Narito ang pinatutungkulan nito.

Ang pagkakaroon ng SPECIFIC GOALS ay nangangahulugang dapat tiyak ang layunin mo. Halimbawa, nais mong yumaman. Pero di mo naman sinasabi kung gaano kayaman ang nais mo, di yan tiyak. Isa pa, kung nagdarasal ka at humiling ka ng sasakyan, at binigyan ka ni Lord ng tricycle kesa isang van, baka malungkot ka. Gets mo? Tumbukin mo ang nais mo o layunin.

Ang “M” ay Measurable o nasusukat. Ang bawat layunin mo ay dapat kaya mong sukatin at di lamang basta-basta. Kung nais mong yumaman, sabihin mo, nais mong maging bilyonaryo. Dahil malamang, yan ang sukatan mo ng pagiging mayaman.

Noong 2010, naglatag ako ng aking Dream Board kung saan isinaad ko nais kong magkaroon ng  limang milyong piso sa bangko, kasukatan ng pagiging tagumpay ko sa negosyo. Nang makamit ko ito loob ng tatlong taon, nanghinayang ako. Dapat pala, nilakihan ko na!

Ang kasunod na letra na “A” ay nangangahulugang “Attainable.” Mahirap nga naming magkaroon ng layuning aakyat ka sa buwan eh alam mo naming ilan lang ang astronaut na napipili para ditto. At di ka man lang sieyntipiko! Di ko sinabing imposible, ang sinasabi ko lang ay achievable o kayang makamit – sa isang itinakdang panahon.

Ang “R” kasi ay ang “Relevant” o may kaugnayan sa napili mong negosyo o kasanayan mo. Gaya nga ng pagiging astronaut at ikaw ay walang kinalaman sa siyensya, Malabo nga itong layunin mong ito.

Ang “T” naman ay ang “Time-bound” o yung may itinakdang oras o panahon. Lahat kasi ng goals o layunin ay dapat alam mo kelan mo dapat ito makamit.

Kung susumahin natin ang SMART Goals sa isang halimbawang layunin, naisin mong magkaroon ng sampung milyong piso sa bangko sa loob ng sampung taon bilang isang negosyante. Smart di ba?

#3 Dream Board

Nabanggit ko na ako ay naghulma ng aking Dream Board noong 2010. Ano nga ba ito?

Ang Dream Board o Vision Board ay isang koleksyon ng mga bagay nan ais mong makamit o mapagtagumpayan. Maari ding nakapaloob ditto ang mga quotes o salitang magbibigay motibasyon na makamit mo ang mga bagay-bagay sa buhay. Ang konspetong ay ay tila literal kung saam gagawa ka ng poster ng mga mithiin o layunin mo sa buhay. Siyempre, dapat S.M.A.R.T. din ito.

Ang nabanggit kong Dream Board ko na ginawa ko sampung taon ang nakakaraan ay iisa na lang ang di ko pa nakakamit. Iyong ang pagkakaroon ng sariling yate.

Ang konsepto ng dream board ay sadyang paraan ng biswal na paalala sa iyo sa araw-araw kung ano ng aba ang pangarap mo sa buhay. Ang representasyon ng mga litrato o mga quotes na nandito ay siyang nagbibigay linaw sa mga layuning dapat tuparin. Kasama na itong mga ito sa iyong pagdarasal at pati ang mga taong nakakasalamuha mo ay nagiging daan patungo sa katuparan ng mga ito. 

Konklusyon

Tatlo lamang ito sa mga prinsipyong sinusunod ko sa aking buhay at pagnenegosyo. Ang mahala ay lagging kang magdasal at magtiwala sa Diyos na Siyang may tunay na hawak ng magagandang plano para sa iyong buhay. Sipag at tiyaga at ang maayos na relasyon sa kapwa ay pangalagaan lagi – anuman ang marating mo sa buhay.

Si Homer ay isang technopreneur at makokontak sa email niyang chief@negosentro.com

(Visited 4,664 times, 1 visits today)