ni Homer Nievera, CDE | Lahat ng mga startup ay di mo basta mailalabas kung di mo naiplano ng maigi ang mga nararapat mong napaghanadaan.  Mula sa capital na kakailanganin mo hanggang sa pagplano ng iyong paglago, ay dapat mong mapaghandaan. Narito ang apat ng un among kailangang gawin para matulungan ka sa unang anim na buwan ng startup mo.

#1 Mga Bagay pang Pinansiyal

Pera o capital ang unang pangangailangan na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kundi, mahihirapan kang pagplanuhan ang mga gawain dahil sa budget mo nakasalalay ang istratehiya at mga taktika para umunlad. Kung sa tingin mo ay kukulangin ka sa kaital, tandaan mo ang apat na “F”na puwedeng panggalingan ng investment – Family, Friends, Fool (yung nabentahan ng ideya mo) at Founders (mga unang partners). Huwag basta uutang sa bangko ng capital kung di ka sigurado sa modelo ng negosyo o ROI mo.

#2 Ang Ideya ng Iyong Negosyo

Maraming aspeto ng pagnenegosyo na puwede mong pag-isipan para magtagumpay. Ngunit nararapat lang na magsimula sa mismong ideya ng negosyo mo. Huwag kang magsisimula ng isa lang ang ideya na iyong ikokonsidera. Masusing pagsasaliksik ang kailangan para mula sa pag-target ng iyong kostumer hanggang sa tinatawag na “customer journey”ang iyong dapat pag-aralan.

#3 Distribusyon

Kung malinaw na ang istratehiya mo sa ideya sa likod ng iyong startup at naiayos mo na ang target kostumer mo, ang susunod na aayusin mo at dedesisyunan mo ay ang distribusyon. Online ba o offline ang gagamitin mo – o pareho? Magkaiba ang mga ito. Kaya dapat, masinsin din ang pagsaliksik kung ano ang aayon sa iyong merkado.

#4 Modelo ng Kita

Saan ka ba kikita sa lahat ng ito? Naisip mo na ba ang iba’t-ibang “revenue streams”na puwede? Huwag iisa lang ang iisipin mong panggagalingan ng kita. Isipin mo na parang bowling pins ang mga ikokonsiderahing panggagalingan ng kita, na ang unang pin – o ang king pin – ay ang maaaring unang panggagalingan ng kita mo. Halimbawa, kung ang unang pagkakakitaan mo ay ang consulting habang binubuo mo pa ang teknolohiya na kakailanganin mo, yan ang king pin mo ngayon. Ngunit habang tumatagal, nag-iiiba ang panggagalingan ng mas malaking kita. Kaya iibahin mon a din ang magiging king pin mo.

Masarap na mahirap ang mag-launch ng isang startup. Ngunit may mga kailangan kang pagplanuhan ng maigi bago magsimula. Maging handa kang mag-adjust ng plano. Huwag kang maging matigas ang ulo kung ayon sa pananaliksik, ay nag-iiba ang modelo ng business mo. Maging open-minded at humanap ng mentor mo para may iba’tibang perspektibo ka.

(Visited 88 times, 1 visits today)