ni Homer Nievera, CDE | Maaaring gigil na gigil ka nasa naisip mong negosyo. Gusto mo nang mapabilang sa mga mainit na startup at magpayaman ng husto. May mga kinakausap ka ng mga investors at mga co-founder mo. Pero, teka muna. Handang handa ka na…