ni Homerun Nievera, CDE, CCM |  Noong Sabado, nagsimula ang unang sesyon ng pag-mentor sa aming mga opsiyal ng isang tech startup, ni Engr. Diosdado “Dado” Banatao. Maraming tips na ibinahagi si Banatao sa amin na hango sa kanyang karanasan sa Silicon Valley sa Amerika….