ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Limang Gawaing Papatay sa Iyong Negosyo sa Panahon ng Krisis |  Kumusta na ka-negosyo? Survival-mode ba tayo sa mga panahong ito? Alam mo, ka-negosyo, sa mga ganitong panahon ng krisis, marami kang iniisip na gawin upang maiangat ang benta…