Homer Nievera, CDE | Ang sarap makitang lumalaki ang negosyo. Kakaibang pakiramdam ito. Ngunit alam naman natin na di madaling magpalaki ng negosyo nang higit pa sa una mong naiplano. Kaya ‘tong gawin. Kailangan mo lang magsimula sa limang paraan na ito: #1 Paglawak ng…