Homer Nievera, CDE | Anuman ang liit o laki ng negosyo mo, pare-pareho lang naman ang pinagdadaanan mong mga hirap. Ang mga balakid na ito ay kayang-kaya mong maungusan kung gagawin mo ang mga bagay na ito. #1 Ang Pagsabi ng “No” (Hindi/Huwag) Mahirap bang…