Paano Ganyakin ang Sarili at Maging Positibo Para sa Negsoyo Mo | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Kumusta ka-negosyo? Nawa’y nasa mabuti kang kalagayan. Narito na naman ang isang bagong araw upang masimulan ang mga gawain mo para sa iyong negosyo. Alam naman…