Homer Nievera, CDE | Dama mo ang init ng panahon kapag tag-araw. Nanunuot sa kahit na anumang kasuotan Kung wala kayong aircon, sobrang maalinsangan sa bahay kaya’t mas mabuti pang mamasyal sa mga mall. Kaya naman malaki ang kinikita din ng mga mall na may…