Limang Paraan Para Pasiglahin ang Social Media Para sa Negosyo Mo sa 2021 | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Kumusta ka-negosyo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Handa ka na bang sumabak sa 2021 sa iyong Negosyo?  Kukumustahin ko lang sana ang aspeto ng…