ni Homer Nievera | Para umunlad ang isang negosyo, maraming bagay ang kailangang gawin. Mula sa pagpaplano at paggawa mismo ng mga produkto o serbisyo, lalu na ang aspeto ng kapital. Kailangan mo ng pera para sa sweldo, produksyon at marketing. Kaya naman maraming negosyante…