ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | 5 Bagay na Magsasabing Nasa Tamang Direksyon ng Negosyo Mo | Kumusta ka-negosyo? Nawa’y nasa mabuti kang kalagayan. Unti-unti na pong binubuksan ang ating ekonomiya ng gobyerno. Subalit malaki pa ring banta ang Covid 19 sa atin sa buong…