ni Homerun Nievera, CDE | Nag-iisip o nagpa-plano ka ng isang negosyo? Bakit di natin simulang ang negosyong panalo! Ayus, di ba? Pero teka. Alam mo namang di lahat ng negosyo ay nagwawagi, at ang iba pa nga ay nalulugi. Tama naman yun. Ngunit ang…