ni Homer Nievera, CDE | Madali sanang palaguin ang startup na negosyo mo kung ang natatanging pinagbabatayn ng mga kostumer ay galling at kalidad ng produkto o serbisyo. Pero sa totoong digmaan ng pagnenegosyo, marketing ang pinaglalabanan. Tandaan na 90% ng mga startup na negosyo…