ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | 5 Kasanayan na Dapat Meron Ka Para Mas Maging Handa Ka sa 2021 | Kumusta ka-negosyo? Malapit nang matapos ang taon at kailangan mo na ding maghanda sa iba’t ibang kasanayan para sa pagnenegosyo sa 2021. Kung anuman ang…