HomerNievera.com | Limang Bagay na Tatandaan sa Pag-Level Up sa Buhay at Negosyo | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Isaisip ang mga bagay na ito habang sinusubukan mong pagbutihin ang iyong buhay. Unang-una, sa huli, hindi mo magagawang mabuhay hanggang sa iyong buong…