ni Homer Nievera, CDE | Matagal ka man sa pagnenegosyo a magsismula pa lang, ang paglabas ng bagong produkto ay kritikal. Maraming dapat ikonsidera ditto dahil di basta-basta ang pagpaplano para dito. Narito ang pitong bagay na dapat mong pagplanuhan bago sumalang sa bagong produkto…