by Homerun Nievera | Bravo Filipino | Narito na muli ang June 12 — Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop noon na Amerikano (at Kastila). Naisip kong nararapat lamang na may maisulat akong piyesa para sa mahalagang araw na ito, na sana’y…