by Homerun Nievera | Bravo Filipino | Sino ba naman ang taong laging masaya? O walang problema? Meron ka laging pagdadaanan sa iba’t ibang yugto ng iyong buhay. Samakatwid, di ka nag-iisa at lalong di ka naiiba.