ni Homer Nievera, CDE, CVM | Lahat ng uri ng negosyo ay may kaakibat na hirap kung nais mong umangat. Parten a ito ng buhay ng isang entrepreneur, di ba? Pero lahat naman din ng problema ay ay may solusyon, basta pagtutuunan mo ng pansin at…