Limang Pangunahing Payo mula kay Robert Kiyosaki na Dapat Mong Malaman | ni Homer Nievera | Sa librong isinulat ni Robert T. Kiyosaki — na Rich Dad, Poor Dad — lumaki siyang may dalawang ama. Ang kanyang sariling ama, at ang ama ng kanyang matalik…