ni Homer Nievera, CDE, CVM |  Malapit nang matapos ang taon. Malamang, kung sinusundan mo ang pitak na ito, naghahanda ka na para sa negosyo mo sa 2020. Kung ikaw ay may startup, malamang din, naghahanap ka din ng pagkukunan ng dagdag na kapital. Madalas,…