ni Homer Nievera, CDE | Talaga namang challenging ang pagkakaroon ng negosyo. Sa sobrang dami ng pinagkakaabalahan at pinag-iisipan, maari talagang magka-burnout ang isang negosyante, pati na din ang mga empleyado. Anu-ano ba ang panggagalingan ng mga balakid o challenges sa isang negosyo na  puwede…