ni Homer Nievera, CDE | Napag-usapan na natin ang branding sa mga nakaraang ilang pitak at linggong nakaraan. Sa paggawa ng iyong brand, ang unang nasa isipan mo ay ang logo. Kasi, ang logo ay siyang unang nagpapaalal sa mga kostumer mo kung sino ka…