| ni Homer Nievera, CDE, CVM | Limang Bagay na Ginagawa ng mga Matagumpay na Negosyo Para Umangat sa Susunod na Taon | Kumusta na ka-negosyo? Survival-mode pa rin ba tayo sa mga panahong ito? O nakaka ungos na kahit paano. Sa mga Pinoy kasi,…