Ilang Bagay Para Tiyaking Magtatagal ang Negosyo mo | ni Homer Nievera, CDE, CVM. CCM | Kumusta ka na ka-negosyo? Nawa’y nasa mabuti kang kalagayan. Sa pitak ngayon, nais kong ibahagi ang ilang mga bagay na titiyak sa pagtagal ng negosyo mo sa mahabang panahon….