Bakit mo Kailangan ng Exit Strategy sa Negosyo? | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Kumusta ka-negosyo? Nawa’y nasa mabuti kang kalagayan. Sa panahon man ng kalakasan ng ekonomiya o sa kahinaan nito, maraming istrahiya ang kailangang paghandaan ng isang entrepreneur. Sa katunayan, sa…