Ilang Tips Upang Mapalaki ang Ecommerce Negosyo sa 2022 | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Kumusta ka-negosyo? Sana ok naman po ang kalagayan niyo. Sa pitak na ito, bibisitahin natin ang ecommerce — o ang pagnenegosyo gamit ang Internet, mapa-social media man ito,…