Tatlong Istratehiya Para sa Negosyong Di Tiyak ang 2022 | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | Kumusta ka-negosyo? Konti na lang bukas na talaga ang ekonomiya. Ngunit siyempre, may halo ka paring pangamba dahil tila na-trauma ka na. May pandemya pa kasi. Kaya siyempre,…