8 Karagdagang Tips Mula sa Mga Bilyonaryo Para sa Buhay at Negosyo | ni Homer Nievera | Hindi basta-basta nangyayari ang tagumpay, lalu na ang paigiging isang bilyonaryo. Ito ay nangangailangan ng maraming pagsusumikap at maraming oportunidad na di pinapalampas. Kaya naman gaya mo, gusto…