Bakit Kailangan ang SEO sa Negosyo Mo Lalo na sa Panahon Ngayon? | ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM |  Kumusta ka ka-negosyo? Alam natin ang nakababahalang sitwasyon ngayon ay mas nakakaapekto di lang sa negosyo kundi sa sariling kaligtasan at kapakanan ng lahat ng…