ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | 5 Gawaing Magpapa-ungos sa Negosyo mo sa Better Normal ng 2021 | Kumusta ka-negosyo? Nawa’y nasa Mabuti kang kalagayan matapos ang sunud-sunod na unos na dumaan sa bansa, lalu na sa buong Luzon. Maraming mga negosyo ang nalugmok…