ni Homer Nievera, CDE, CVM | 5 Bagay na Maituturo sa mga Empleyado Para Magtagumpay Sila sa Trabaho at Buhay | Kumusta ka-negosyo? Nawa’y nasa mabuti kang kalagayan. Unti-unti nang binubuksang muli ang ekonomiya sa harap ng banta ng Covid 19. Kaya naman kahit may agam-agam…