ni Homer Nievera, CDE, CVM, CCM | 4 na Paraan Para Magamit sa Marketing ng Startup mo sa 2021 | Kumusta ka-negosyo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan.  Nasa dulo na tayo ng paghahanda para sumabak sa 2021 sa ating mga negosyo.  Kukumustahin ko lang sana…