Lingon

Quotes & Hugot Lines

Paminsan-minsan, lumingon ka sa yong pinanggalingan para maintindihan ang yong kinaroroonan. Pangalagaan ang mga taong tumulong at nakasama mo noon dahil sila rin ang makikita mo sa iba pang pagkakataon.

Lingon

(Visited 18 times, 1 visits today)