(Visited 88 times, 1 visits today)
homer nievera 14

Paano Palakihin ang Home Business Mo

Kung nais mong magsimulang mamuhunan para sa isang negosyo, ayaw mong biglain ang pag-setup nito. Kung gagawin mo ito sa iyong tahanan sa simula, malaki-laki rin ang iyong matitipid. Mula sa pag-upa ng puwesto o opisina, mga kagamitan, kuryente, wifi, at iba pa.

Ngunit paano kung nakikita mo na itong lumalaki? Paano mo pa lalong pag-iibayuhin ang negosyo mo mo?

Merkado

Kung ikaw ay isang manufacturer ng mga produkto, o kaya’y isang caterer, mainam na sumadya sa mga lokal na pamilihan o merkado. Gaya ng mga tinaguriang Weekend Market o Tiangge. Maraming maliit na negosyo na dito nag-umpisang kumuha ng mas maraming kostumer. Gawin mo ito kung kaya na ng dagdag na puhunan. Para na ding “test-market” ito sa iyo.

Makibenta sa mga ‘Outlet’

Isang klase ng merkado ang mga tinatawag na Outlet Store. Bukod kasi sa mga mall, may mga tindahan na nagbebenta ng mga branded o semi-branded na mga produkto sa mga outlet. Madalas, nasa mall din ang mga ito. Mas mainam nga kung nasa mall ito para mas malaman mo kung kakagatin ng iba pang kostumer ang mga produkto mo.

Online

Isang popular na merkado ang mga online shop. Magsimula ka muna sa social media gaya ng Facebook o Instagram. Mag setup ka ng “Shop” dito at makikita mo ang lawak ng merkado na puwede mo pang pagbentahan ng mga produkto mo.

Magbukas ng Shop o Tindahan

Tiyak na mas malaking puhunan ang pagbukas ng isang stand-alone na shop o tindahan, lalu na sa mall. Gagawin mo lang naman ito kung sadyang handang-handa ka na. Marami ka ng iisipin at aasikasuhin diyan, mula sa mga permit, at dagdag puhunan. Madalas, sa sariling bulsa nanggagaling ang extrang puhunan para dito. Ang payo ko, pumunta ka sa bangko at umutang ng dagdag kapital. Dito mo mahahasa ang sarili sa paghawak ng pera at ang pagpapa-ikot nito. Mas mainam na yan kesa yung naipon mong cash ang gagamitin mo. Tutal, paiikutin mo naman ang uutangin mo at makokompyut mo naman ang perang papasok para mabalanse ang kita at bayarin.

Kung handa ka ng makipagsapalaran mula sa isang home business, tandaan mo lang ang mga simpleng payo na ito. Ano, ready ka na?

AUTHOR: Homer Nievera

5 Bagay na Gagawin Bago Lumapit sa Angel Investor

ni Homer Nievera | Para umunlad ang isang negosyo, maraming bagay ang kailangang gawin. Mula sa pagpaplano at paggawa mismo ng mga produkto o serbisyo, lalu na ang aspeto ng kapital.

Kailangan mo ng pera para sa sweldo, produksyon at marketing. Kaya naman maraming negosyante ang lumalapit sa mga Angel Investor para sa kapital.

Narito ang limang bagay na dapat paghandaan:

1. Saliksikin ang investor

Di lahat ng investor ay pare-pareho. Merong namimili ng industriya at estado ng produkto o serbisyo ng isang startup. May naghahanap din ng bilis ng ROI o porsyento ng kita o shares. Hanapin ang perfect match para sa iyo kasamanna ang personalidad at hilig sa partikular na bagay. Tandaan mo na maaring kasama mo sa board ang investor kaya saliksikin ng mabuti.

2. Sumulat ng isang in-depth business plan at executive summary

Lahat ng investor ay naghahanap ng plano. Sigurihing masinop ka aa detalye dahil di ka sigurado sa mga hahanapin nilang numero o mga bagay na naaayon sa kanilang hinahanap. Siguraduhing maganda din ang pagkakasulat ng istorya o presentasyon para madaling masundan ang plano.

3. Mag-praktis para iyong pitch

Sa loob ng tatlong minuto ay dapat masakop mo na ang buod ng iyong pitch o presentasyon. Dahil paglatapos ng tatlong minuto, malalaman nang investor kung gusto niya ito o hindi.

4. Gumawa ng maayos na estimate sa halagang kailangan mo

Ito ang parte ng pagpaplano na dapat alam mo ang detalye. Di dapat huhulaan ang numero dito. Dapat alam mo ang paglalaanan ng perang kailangan.

5. Mag-pokus ka sa iyong passion at gawing exciting ang istorya mo

Alam kaagad ng investor kung nasaan ang puso mo sa pamamagitan pa lang ng iyong presentasyon. Siguraduhing maganda at malinaw ang istorya. Mag-praktis ka sa harap ng mga kaibigan at adviser para maging pulido ang presentasyon mo.

teknolohiya

4 na Makabagong Teknolohiya Para sa Iyong Negosyo

Homer Nievera, CDE | Sa bilis ng paggalaw sa teknolohiya, ang sinumang negosyo ang unang makagamit ng maayos sa mga ito ay tiyak na uungos kaysa kumpetisyon. Alamin natin kung ano ang apat na teknolohiyang kayang iangat pa ang iyong negosyo sa mga darating na taon:

#1 AI o Artificial Intelligence

Ano nga ba ang teknolohiyang ito na parehong kinagigiliwan at kinatatakutan? Ang AI ay naganap sa paglago ng tinatawag na Big Data kung saan ang malalaki at malalawak na datos ay nailalagak sa malalaking kompyuter o servers na siyang naisasaayos upang magamit sa paggalaw ng mga makina tulad ng robot. Ang AI ay nagagamit ngayon sa industriya ng BPO kung saan halos 80% daw ang bilis at galing nito sa pagsara ng sales kesa tao.

#2 Big Data

Ang sikreto sa Big Data ay ang pagkolekta ng mga datos sa kasalukuyang panahon. Kung mahuli ka ditto, magsisimula ka sa umpisa at matatagalan bago may mga datos kang magamit. Kaya naman mas mainam na gumamit ng mga Data Scientist para maisaayos ang mga malalaking datos na di na kayang ma-analisa ng isang tao lang.

#3 Marketing Automation

Sa paggamit ng Marketing Automation ay ang makabagong paraan sa pag-market. Kung hanggang ngayon ay paisa-isa ang pagpapadala mo ng email, may problema kayo. Lalu na kung ginagawa pa ito ng mga tauhan mo. Dahil sa marketing automation, isang beses ka lang gagawa ng pagsulat o content, at mula sa pagpapadala nito sa social media hanggang sa pagkuha ng mga datos ay isang pindo na lang lahat.

#4 Blockchain

Di lang sa Bitcoin nagagamit ang Blockchain. Ang teknolohiyang ito ay magagamit na sa maraming industriya lalo pa’t matindi ang seguridad na meron ito. Sa paggamit nito sa pinansiyal na paraan, ang Blockchain ay lantad or transparent, kung saan nakalista sa pampublikong ledger ang bawat transaction na di kayang magalaw o madaya ninuman.

Saliksiking mabuti at kaagad ang mga teknolohiyang ito para umungos ang iyong negosyo at manalo sa industriyang kinabibilangan mo.

bagong produkto

7 Bagay na Planuhin Bago Maglabas ng Bagong Produkto

ni Homer Nievera, CDE | Matagal ka man sa pagnenegosyo a magsismula pa lang, ang paglabas ng bagong produkto ay kritikal. Maraming dapat ikonsidera ditto dahil di basta-basta ang pagpaplano para dito.

Narito ang pitong bagay na dapat mong pagplanuhan bago sumalang sa bagong produkto mo:

#1 Alamin ang Pangagailangan

Ang solusyon sa isang problema ay madalas na nagtatagumpay kung maayos mong nasaliksik ang pangangailan ng mga tao.  Dito ka magsimula. Isulat ang mga ito sa isang kuwaderno o sa telepono mo. Balik-balikan ito hanggang sa mabuo ang tunay na pangangailangan.

#2 Tanugin ang mga Kostumer

Sino pa ba ang bibili ng bago mong produkto kundi ang mga kostimer mo, di ba? Para medaling malaman ang mismong kailangan nila, sila mismo ang tanugin. Mag-survey ka muna. Kahit nga sa Facebook ay may “Polls” na magagamit. Puwede din ang Survey Monkey or Google Docs. Gawin mo na muna ito bago ang mga susunod na hakbang.

#3 Tanungin ang mga Designer

Ang mga designer ng mga produkto ay madalas may mga naiisip na solusyon o iba’t-ibang bagay na may kinalaman sa nais mong i-launch na produkto. Tanugin mo sila. Malaki ang maitutulong nila.

#4 Huwag Titigil sa isang Disenyo lang

Kung kuntento ka na sa isang disenyo na malamang ay galing din sa iyo, mali ito. Dapat may pagpipilian ka at ang iyong mga gusting sampulan na kostumer. Paghandaan ang di bababa sa tatlong disenyo na pagpipilian bago mag-desisyon.

#5 Materyales

Ang materyales ay siyang isa sa mga pinakamhalagang aspeto ng isang produkto lalu na sa larangan ng halaga nito at kalidad. Magsaliksik ng husto. Huwag lang aasa sa Internet. Magtanung-tanong sa maraming suplayer.

#6 Kapital

Kung di maayos ang pagpopondo sa bagong produkto, magkakaproblema ka. Kaya sa umpisa pa lang, siguraduhing may panggagalingan ka ng pondo para sa “product development.” Maraming nagpapahiram ng pera bilang investment o loan. Alamin kung ano ang mas mainam. Sa ganag akin, mas ok ang loan. Kahalili ko ang Fundko.com sa mga loan para sa mga startup at sideline. Check mo sila.

#7 Testing

Kung nabuo mo na ang bagong proukto, isalang sa testing. Kung ilang testing ang kailangan, sige lang. Hanggang sa makuntento ka bago ito ilabas sa merkado.

Mabuti na ang handing-handa kesa sa minamadali ang paglabas ng bagong produkto. Tandaan, pangalan mo at ng kumpanya ang nakataya dito.

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage.

Negosyo

5 Paraan Para Palaguin ang Negosyo Mo Ngayon

Homer Nievera, CDE | Ang sarap makitang lumalaki ang negosyo. Kakaibang pakiramdam ito. Ngunit alam naman natin na di madaling magpalaki ng negosyo nang higit pa sa una mong naiplano.

Kaya ‘tong gawin. Kailangan mo lang magsimula sa limang paraan na ito:

#1 Paglawak ng Merkado

Kung sa akala mo ay madali lang ‘tong gawin, nagkakamali ka. Hindi dahil nasa social media ka ay kaya na nitong palakihin ang iyong negosyo. Maraming paraan pa sa larangan ng advertising at marketing upang mapag-usapan at maikalat ang mensahe ng iyong produkto o serbisyo. Dahil nais mong lumawak ang iyong merkado, gumamit ka ng mga di-tradisyonal na taktika gaya ng pagsali sa mga trade events at networking events. Ang mga bagong kostumer at partner ay makikilala mo dito. Gumamit ka din ng mga social influencers na puwede mong maging boses sa merkado. Higit sa lahat, makipag-partner ka sa pamamagitan ng cross-promotions sa iba’t-ibang brands na may kinalaman sa negosyo mo.

#2 Maayos at Epektibong Branding

Ang pagkakaroon ng matibay na brand sa merkado ay madalas makaligtaan ng mga negosyante. Mahalaga ang aspetong ito dahil ang halaga ng iyong brand ay maaaring maging mas malaki pa sa mismong halaga ng iyong buong negosyo o benta.  Kung wala kang brand manager, kumuha ka ng marketing or branding consultant na makakatulong sa mga estratehiya mo dito. Magsimula sa masinsinang usapan sa logo mo at ano ang mensahe ng iyong brand.

#3 Pangalagaan ang Loyalty ng Kostumer

Sampung beses na halaga ng trabaho ang gugugulin mo para maibalik ang umalis na kostumer. Yan ang halaga ng isang loyal na kostumer. Pangalagaan ang bawat kostumer sa pamamagitan ng maayos na plano para sa costumer service. Ayusin ang pakikipag-usap sa kanila sa lahat ng touchpoints  o sa mga lugar na nakakaugnayan mo sila – mula sa social media hanggang sa after-sales (matapos silang bumili sa ‘yo).

#4 Siguruhin ang Cash Flow

Kung di maayos ang cash flow mo, wala kang pondo para palakihin ang negosyo mo. Bantayan mo ang bagay na ito at makialam sa bawat yugto ng pinasyal na aspeto ng negosyo – mula sa pag-badyet, sales at koleksyon.

#5 Level-up sa Serbisyo

Huwag kang maging kampante sa kung ano’ng lebel ng serbisyo meron ka ngayon. Mahalaga sa paglago ng negosyo ang pag-levelup ng serbisyo dahil nararamdaman ng kostumer na nagsisipag ka at di nagpapakampante. Kumakalat ang ganitong usap-usapan kaya’t mas lumalaki ang merkado mo. Simple.

Ang paglago ng negosyo ay masarap na mahirap na gawain. Pero saan ka pa ba pupunta kundi pataas, di ba?

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage. Si Homer ay co-author at co-admin sa HeSaidSheSaidPH.com at Facebook Page na He Said She Said Philippines.

Negosyante

6 na Bagay na Natutunan Ko Bilang Digital na Negosyante

Homer Nievera, CDE | Sa ika-anim na anibersaryo ng Pilipino Mirror, na may temang “Matatag na Tumugon sa Hamon sa Ika-6 Taon,” ang pitak na ito ay nagbibigay espasyo para sa pagtugon ng diyaryong ito sa hamon ng panahon ng teknolohiya.

Marahil may pangarap kang magnegosyo sa harap ng beach o habang nasa ibang bansa at nagka-kape sa Paris. Sa panahon ng digital at teknolohiya, maaari naman itong gawin kung paghahandaan mo ang maraming aspeto ng iyong negosyo.

Kasalukuyan koi tong nagagawa ngunit sadyang di nagging madali ang pag-shift mula sa tradisyunal na setup patungo dito. Ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa aking mga natutunan:

#1 Ayusin ang Istruktura ng Negosyo

Sa una pa lang, kailangang pag-isipan ang setup na gagawin mo. Di madaling magshift kung sanay ka at ilang empleyado o aspeto ng negosyo sa isang tele-commuting na setup. Isaliksik ang mga gagamiting equipment at wi-fi o data source para dito. Dapat, may maayos din kayong iskedyul ng Skype miting o iba pang paraan. Ako, alam ng mga tao ko na dapat ay nakalogin sila sa FB messenger anumang oras dahil doon ako lumalagi dahil sa mga negosyo namin na kasama ang FB.

#2 Chill nga ba?

Pantasya lang naman talaga ang pagnenegosyo sa harap ng beach. Ibig sabihin, di laging chill lang o relax lang ang kapaligoran sa pagnenegosyo, digital man ito o hindi. Pero kung ikukumpara ang ganitong pagnenegosyo sa Asya man o sa Europa o Amerika, mas chill naman sa atin. Kaya tingnan mo din kung sino ang kaugnayan mong kostumer. I-ayon ang schedule mo sa kanila.

#3 Komunikasyon

Maraming aspeto ang komunikasyon lalu na kung digital-mode ka. Ang smartphone mo ang isa sa pinaka-mahalagang gamit na mo para sa komunikasyon. Ako kasi, email ang madalas na gamit ng mga kliyente ko abroad. Kaya may oras akong tumugon kahit na iba-iba ang oras ng trabaho nila. At dahil nasa Pilipas ako, malaking bagay ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga empleyado ko. May mga ilang regular na empleyado ako na nasa ibang probinsya. Parang virtual assitants pero tunay na empleyado. Nakakatipid sila sa oras at pera at mas inspirado silang magtrabaho basta maayos ang komunikasyon.

#4 Bantayan ang Benta at Cashflow

Ito ang madalas na aspeto ang nakakaligtaan ng mga digital ne gosyante. Ayusin ang sistema ukol ditto. Dapat may regular kang reporting at koordinasyon sa mga taong nagpapasok ng pera at finance.

#5 Integridad

Hindi matatawaran ang integridad sa trabaho maging digital man ito o hindi. Dahil nga di kayo pisikal na nagkikita, parang LDR (long distance relationship) ang peg niyo. Kaya panatilihin ang ganitong kultura sa lahat ng bagay. Makakatulong ang mga CRM tools kung saan madaling ma-track ang progreso at komunikasyon sa bawat isa at sa bawat proyekto. Ang tip ko lang ay gawing results-oriented ang kultura niyo para kung per-project ang inyong reporting, madaling kunin ang updates.

#6 Ugnayan

Kada buwan, may birthday celebration sa pisikal na opisina naming – andun ka man o wala. Pero ako, isang beses pa lang akong lumiban dahil sa isang emergency. Importante din ang mga bonding events gaya ng outing at Christmas Party kung digital negosyante ka. Sa dulo, tao pa rin ang kaugnayan mo kaya’t maging bukas sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan.

 

Kritikal

6 na Kritikal na Bagay na Paghahandaan Bago Magtayo ng Negosyo

ni Homer Nievera, CDE | Handa ka na ba talagang magtayo ng negosyo? Napag-isipan mo na ba ang maraming bagay na kalakip ng isang startup? Maraming katanugan at marami ding puwedeng kasagutan. Narito ang ilan lamang na kritikal na bagay na dapat mong ikonsidera sa pagtatayo ng negosyo:

#1 Pasasaliksik

Kaalaman sa maraming aspeto ng iyong negosyo ang pangunahing kailangan para magtagumpay. Maaring may plano ka na. Magsaliksik ka pa lalu na patungkol sa mga makabagong ideya na maaaring makatulong sayo o maaring gagawin ng makakalaban sa negosyo.

#2 Epektibong Business Plan

May business plan ka na ba? Baka naman nasa isipan mo lang ang lahat. Dapat nakasulat ang mga ito at may ilang tao kang napag-presentan na nito na napagkakatiwalaan. Ang pagkuha ng isang mentor ay mahalaga din sa pagbuo ng epektibong plano. Sigurado ka na ba? Sapat na ba ang pondo mo? Balikan mo uli.

#3 Kilalanin ang Kostumer

Sa pagsipat ng magiging kostumer nagsisimula ang epektibong marketing plan. Siguraduhing masinsin ang pagkilala sa magiging kostumer mo. Di naman kailangang malaki ang merkado agad. Magsimula sa maliit muna. Dun tumutok at makikita mo paano pa ito papalakihin. Magsaliksik pa.

#4 Maayos na Dokumentasyon

Madalas, kulang na papeles at dokumentasyon ang nagiging sagabal sa maayos na pagnenegosyo. Sa simula pa lang, inaayos na dapat ang rehistrasyon ng lahat mula sa SEC (naku, ang bagal pa naman nila ngayon!!!), BIR at local na pamahalaan. Ayusin ang lahat ng permit na kailangan bago sumalang. Mahirap na at baka magsisi kung tumatakbo na ito.

#5 Kumpitensiya

Salahat ng pagnenegosyo ay may kumpitensiya. Nasaliksik mo na ba itong spetong ito? Alamin ang mga galaw nila at saan sila magaling at mahina. Pag nalaman mo na ito, mas maayos ang stratehiya mong magagawa.

#6 Positibong Pananaw

Kung ayus na ang lahat, sa pananaw bumabagsak ang negosyo. Ang pagkakaroon ng patuloy na positibong pananaw sa buhay at sa pagnenegosyo ay mahalaga. Maging madasalin sa Diyos dahil ang sandigan sa pananampalataya ay nakakatulong sa pananaw mo sa lahat ng bagay. Kahit ano’ng sakuna ang dumating, kakayanin mo.

O, ano, game ka na?

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage.

Makatipid

4 na Paraan Para Makatipid sa Negosyo Mo

ni Homer Nievera, CDE | Pera. Benta. Cashflow. Tatlong bagay na napakahalaga sa pagtutuloy-tuloy ng isang negosyo. Malaki man o maliit ang benta mo sa buwan-buwan ng pag-nenegosyo, ang pagtitipid ang importante. Dito nagsisimula ang displina ng isang negosyante.

Narito ang 4 na paraan para makatipid:

#1 Masinop ka ba sa lahat ng bagay?

Maraming enerhiya ang nasasayang maliban sa kuryente. Ang Gawain ng bawat tao sa negosyo ay dapat lang na momonitor mo na maging masinop sa bawat gawain. Huwag basta-bastang ipagpaliban ang pagsilip sa gawain ng lahat kasama na ang mga kompyyter at iba’t ibang gadget sa opisina. Bawat oras ay mahalaga. Pahalagahan mo ito dahil may katapat na pera ang nasasayang.

#2 Kumusta ang Payroll mo?

Ang payroll ay kakambal ng cashflow sa negosyo. Kung di mo ito inaayos, malamang, palugi ka na. Tingnang maigi kung saan mas ok ang mag-outsource ng trabaho kesa gawing permanente ang tao. Kung di kritikal na gawain, gawing project-based lamang.

#3 Magastos ka sa mga Equipment?

Baka di pa sira, bumibili ka na ng bago. Yan ang madalas na maging problema sa mga kumpanya lalu na patungkol sa mga gadget gaya ng cellphone at iba’t ibang parte ng kompyuter na sadyang maayos pa, naghahanap ka na ng kapalit dahil sa tingin mo’y luma na. Alagaang mabuti ang lahat ng equipment mo. Palaging gawing malinis ang kapaligiran para di maluma agad ang gamit mo. Huwag palakihin ang “capital expenses” dahil sa waldas na pagbibili. Isipin din kung mas ok na ang second-hand kesa bago.

#4 May insurance ba kayo?

Itong parte ng pagnenegosyo ang madalas makaligtaan. Di lang sa buhay ang may insurance, kundi ang maraming aspeto ng negosyo, mula sa equipment, mga kontrata, delivery, at mga tao. Huwag magpabasakali. Maliit na halaga o investment ang insurance kesa sa matalo ka sa negosyo. Pati nga ang mga partners mo ay may tinatawag na “Keyman Insurance.” Alamin mo kung ano ‘to at paano magiging mahalaga ‘to kung may mga partners ka.

Sa pagnenegosyo, mahalaga ang pagtitipid at pagiging masinop sa maraming bagay. Di lagi kang nasa taas kaya anuman ang matitipid ay mailalagay sa ipon.

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage.

Sideline

3 Sideline na Puwede Mong Simulan Ngayong Summer

Homer Nievera, CDE | Kung may trabaho o pag-aaral ka ngayon, at tila bitin ang kita, maaari ka naming mag sideline. At dahil summer, may mga side hustle na patok masimulan sa panahon ng tag-init. Maaari mo ding ipagpatuloy ang ilang sideline kung nakikita mong umuungos ka na dito.

Narito ang ilang side hustle na maaari mong simulan:

#1 Tour Guide

Kung magaling kang magplano ng mga trip niyong magbabarkada, baka naman panahon nang simulant ang pagiging tour guide. Marami naming uri ng tour guide. May mga pang-abroad at meron namang pang lokal. Ang suhestiyon ko ay alamin ang mas gamay mong rota at dito ka magsimula. May mga tour operator na puwede ka na lang pumanig para mas matuto ka sa larangang tourism. Di kasi basta basta ang sideline na pagiging tour guide pero tiyak kang kikita dito mula PhP1,000 hanggang PhP10,000 bawat araw, depende sa kliyente at pakete ng serbisyo. Madalas, may kasamang kumisyon sa mga lugar na pupuntahan o pagbibilhan ng kostumer kaya lumalaki ang kita mo. Paano magsimula? Gumawa ng sariling Facebook Page at dun mo ilahad ang mga lugar na puwede kang maging tour guide. Ilagay mo an gang iyong karanasan at mga napuntahan para ma-enganyo ang mga kostumer sa kakayahan mo.

#2 Virtual Assistant

Marami akong kilalang nagsimulang mag sideline bilang Virtual Assistant o VA, na ngayo’y full-time na nila. Ano nga ba ang VA? Maraming VA na trabaho na nagsimula bilang freelance lamang na assistant ng mga klieyente abroad (madalas sa Amerika). Nung magustuhan sila sa kanila serbisyo, ginawa na silang full-time. Otso oras lang naman ang trabaho sa halagang $5 pataas kada oras, depende sa negosyong sineserbisyuhan. Madalas sa real estate ang mga nangangailangan ng VA para mag-ayos ng mga appointment, mag-email, ayusin ang social media at iba pa. Ang importante, meron kang malakas na Internet, headphones at laptop. Mas mainam kung meron kang malapit na Internet shop o coffee shop na mapupuntahan kung biglang nawalan ka ng kuryente o Internet sa bahay. Paano magsimula? Punta lang sa Facebook at makikita mo ang mga groups at pages na naghahanap ng VA.

#3 Sales Agent

Dito ako sa ganitong sideline – ang pagtitinda ng kung anu-ano. Nagsimula akong maging ahente ng mga magasin (subscriptions) at nakakakuha ako ng 30% na kumisyon! Kung anu-ano na din ang mga sumunod na ibinibenta ko. Kaya ayun, nakahiligan ko ang maging sales agent. Hanggang ngayon, may ilang deals akong ginagawa dahil na din sa ganitong sideline ko noon. Ikaw naman, huwag kang matakot magbenta. Sa katunayan, lahat ng tao kailangang matutunan ang skill na ito dahil kahit sa paghahanap ng trabaho, dapat kaya mong maibenta ang sarili mo di ba? Sa pagiging sales agent, kumisyon ang basehan ng kita. Nariyan ang real estate, insurance, pagbebenta ng kotse at marami pang iba. Hanapin ang kakahiligan mo para pakiramdam mo, di ka nagtatrabaho. Marami ding nag sales agent sa Internet. Kung saan ka man magsimula, pag-aralan ang lahat ng bagay ukol dito para magtagumpay.

Marami pang sideline ang maaari mong simulan ngayong summer. Tatalakayin natin yan sa susunod na pitak. Kung may sideline ka ngayon na nais mong palakihin at ika’y nagtratrabaho na, check mo ang Fundko.com na siyang maaaring makatulong sa ‘yo sa kailangan mong loan.

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage.

Negosyo

6 Bagay na Tandaan Kung Nais Ibenta ang Negosyo

Homer Nievera, CDE

Maganda man ang takbo ng iyong negosyo ngayon, may mga panahong nagdidikta na kakailanganin mong pag-isipang ibenta na ito. Anuman ang dahilan, narito ang pitong tips para dito:

#1 Kumuha ng Consultant

Maraming aspeto ang pag-exit sa isang negosyo. Mas mainam na kumuha ng isang business exit consultant na pawang may kaalaman sa exit strategy. Sila ang mas makaka-posisyon sa iyong negosyo patungo sa magandang exit.

#2 Timing

Huwag magbenta kung tumataas pa ang sales mo. Antayon ang tamang panahon o timing para ikonsidera ang pagbebenta. Minsan, kailangan mo na talagang mag-exit anuman ang dahilan. Kaya naman tingnan mo pa rin ang tamang timing ng pagbenta gaya ng pagsilip sa merkado sa halaga ng katulad na negosyo. Kung online ang negosyo, maraming tools na makikita online sa maaaring halaga ng negosyo mo.

#3 Pangalagaan ang mga Certifications at Lisensya

Maraming impormasyon at dokumento na dapat pangalagaan ngayon pa lang. Malaki ang impact nito sa pagbebenta ng negosyo lalu na sa magiging halaga nito. Kung may ISO certificate ka, malaking bagay ito, at iba pang lisenya na meron ka.

#4 Positibong Cash Flow

Ang maayos na cashflow ay siyang maituturing na isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagbili sa isang negosyo. Panatilihin ang integridad sa bagay na ito dahil ang bawat due-diligence ay nakapako sa ganitong aspeto ng cashflow o financial management. Mas positibo ang cashflow, mas Malaki ang halaga ng negosyo.

#5 Empleyado

Ang maayos na skills ng bawat empleyado mo ay malaking halaga sa pagbebenta ng negosyo. Ayaw mahirapan ang susunod na magpapatakbo nito sa pag-maintain at paglago pa nito kaya mahalaga na maganda ang skillset ng mga empleyado mo. Kung may mga certifications sila, mas mainam.

#6 Integridad

Sa huli, ang integridad mo bilang negosyante ay ang pinakamahalagang aspeto na titingnan ng bibili ng negosyo mo. Panatilihin ito. Ang mapagkakatiwalaang reputasyon mo ang nakataya ditto.

Nais mo mang mapalaki at mapatagal ang negosyo mo, may mga dahilan kung bakit nanaisin mo ng ibenta ito. Anuman ang dahilan, maging masinop sa lahat ng bagay para mapanatiling maayos ang negosyo at maihanda sa exit nito.

Si Homer Nievera ay isang digital transformator at founder ng Negosentro.com na tumutulong palawigin ang kaalaman sa Internet at teknolohiya para maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipino. Kung may katanungan, magpadala ng mensahe sa email@negosentro.com o hanapin siya sa Facebook.com/thepositivevibespage. Si Homer ay co-author at co-admin sa HeSaidSheSaidPH.com at Facebook Page na He Said She Said Philippines.