ni Homer Nievera, CDE, CVM |  5 Marketing Tips sa Panahon ng Krisis | Kumusta ka naman ka-negosyo? Sana naman ay nasa Mabuti at ligtas kang kalagayan. Sa panahong ito ng Covid-19 na pandemic, walang kasiguraduhan ang maraming bagay. Sa totoo lang, lahat nang naiplano mo noong isang taon at ang pagsasagawa ng mga planong iyon ay naiwalang-bahala mo na di ba?

Ngunit sa mga ganitong panahon din ng krisis lumalabas ang mga magagandang ideya. Ang problem ana lang ay paano ito maisasakatuparan, lalu na sa larangan ng pag-market.

Dapat kasing maging sensitibo ka sa mercado na iyong ginagalawan.

O siya, tara na at matuto!

#1 Magpatupad ng CSR – Corporate Responsibility Program

Ang pagkakaroon ng mga programang CSR ay akmang-akma sa mga panahong tulad ng Covid-19 pandemic. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Ang akala kasi ng iba, wala silang matutulong, ngunit malayo ito sa katotohanan. May magagawa ka.

Noong nagdeklara ng lockdown sa Luzon, bumuo kaagad ako ng isang Facebook Group na tinawag na #StayStrongPh. Ang CSR na aspeto nito ay ang pagkakaroon ng paglilinang sa mga impormasyon ukol sa pandemic at sa lickdown. Marami kasing kakalat na mga maling impormasyon kaya naman para sa maayos na daloy ng impormasyon, ginawa ko ito.

Ang nangyari sa mga sumunod na araw at linggo ay ang pagkakaroon ng bayanihan. Maraming mga kumpanya at mga simpleng tao ang nagpahayag ng kanilang mga tulong na nakita sa FB Group na naitiayo ko at sa iba pa. Dahil din dito, ang mga brands gaya ng Glorious Blend Sugar-free Coffee, Domino’s Pizza, Unilab, San Miguel Corporation at pati na ang organisasyong MFC Singles ay umangat. Di man lantaran ang platapormang marketing dito, naging epektibo ang pagpapalabas ng kanilang mga brand. Nakatulong na sila, nakapag-marketing pa. Siguraduhin lang na lehitimo din ang sasalihang grupo para di masalinan ng masamang branding.

#2 Maging Pangunahing Panggagalingan ng Tamang Impormasyon

Sa panahon ng kahit na anong krisi, ang paglalabas ng tamang impormason ay susi sa branding. Bilang isang marketer, ang iyong kumpanya o brand ay dapat na maging pangunahing panggagalingan ng impormason ukol sa iyong produkto o serbisyo. Isang halimbawa ay ang ginawang pahayag ng Green Cross Alcohol ukol sa maling paggamit ng kanilang produkto na nagkalat sa social media kung saan ipinanghahalo umano ang bleach sa kanilang 70% isopropyl alcohol, na siya pala’y delikado sa balat ng tao. Nagawang ikalat ng Green Cross ang tamang impormasyon bago pa masalinan ang kanilang brand ng pekeng impormasyon.

Gamitin ko ang social media bilang boses ng iyong kumpanya o brand sa pagpapakalat ng tamang impormasyon. Ang ganitong istratehiya ay umuukol sa tamang pag-market mo at bumubuo ng mas matibay na pundasyon sa iyong brand habang ang iyong kakumpitensiya ay di pa makapuntos sa harap ng krisis.

#3 Unahin ang Kapakanan ng Mga Tao – Kostumer man o Empleyado

Alam ng San Miguel Corporation na ang sambayanang Pilipino ay kostumer nito, lalu pa’t napakalaki ng negosyo nito sa larangan ng pagkain. Kaya naman kesa gumastos sila ng pera sa patalastas, ibinuhos nila ang budget nila rito sa donasyon ng milyon-milyong halaga ng pagkain at iba’t-ibang klase ng pag-ayuda.

Sa totoo lang, sa mga panahong ito ng krisis, sinu-sinong malalaking pangalan sa larangan ng pagkain ang iyong naaalala? Sigurado akong kasama dito ang kumpanyang San Miguel kung saan madalas pa itong nababanggit ni PRRD mismo, di ba?

Kahit wag mo nang isiping may kinalaman din ito sa istratehiyang tinatawag na PR o relasyong pampubliko. Ang isipin mo ay ang balik nito sa san Miguel ay ang lubusang pagtangkilik sa mga produkto nito pagkatapos ng krisis. Tama ba?

#4 Maging Personal

Ang isang istratehiyang pang marketing ay di gagana kung wala dito ang kahit na anong patungkol sa mga tao na siya mismong kostumer mo din.

Sa panahon ng krisis, nararapat na maging personal ang mensahe mo sa kahit na anong plataporma, lalu na sa social media. Tandaan o na ang social media ay ang pangunahing platapormang pang komunikasyon mo. At dahil dito, kailangang maging masinsin sa pagkilatis ng iyong mga mensahe.

Ang pokus mo dapat ay ang pagsasaayos o pagbuo ng komunidad na yayakap sa iyong kumpanya man o brand. Di mo naman kailangang bumuo ng sarili mong kampanya. Ang pagsakay o pagsuporta sa mga mas organisadong kampanya ay makakahalo sa reputasyon ng iyong brand.

Mas magpokus ka kung paano mo maipaparating ang iyong mensahe sa mag personal na pamamaraan. Gaya ng sa Facebook Messenger kung saan kaya mong gawing “first name-basis” ang pagsagot sa mga tanong. Ganun din dapat ang pagtutuunan mo ng pansin. Gamitin mo din ang email marketing para dito.

#5 Maging Lider sa Pagpapalaganap ng mga Ideyang Makakatulong sa Pag-Angat ng Sitwasyon

Tandaan mo na sa kasalukuyang sitwasyon, ang ating ekonomiya ang ganap na tatamaan. Sa mga estimate ng mga ekonomista, swerte na di maging negatibo ang tinatawag na growth rate natin.

Sa ganyang sitwasyon, ano ang dapat pangunahan ng iyong negosyo upang mas mapaganda ang ekonomiya? Kung ano man iyon, ang mahalaga ay pangunahan mo ito. Maging isang lider sa pagkakataong ganito.

Halimbawa, bumuo ka na ng grupo ng mga kapwa lider mula sa iba’t ibang uri ng pagnenegosyo at bumalangkas ng mga plano upang makatulong sa pagbawi ng bansa sa lagay ng ekonomiya.

Puwede din ang may kinalaman sa pagpaparami halimbawa ng mga Quarantine Facilities o ang mga paraang magpo-protekta sa mga frontliners.

Ano man iyon, dapat nasa harapan ka at wag iyong susunod lang sa mapagkakayarian ng ibang mga lider.

Konklusiyon

Kakaiba talaga ang sitwasyon ngayon. Ngayon lang talaga ako dumaan sa ganitong pagkakataon at sisiguraduhin kong di ako basta makikiusyoso lang. Magiging produktibo ako at aktibong tutulong sa kahit na anong maliit man o malaking pamamaraan.

Sa lahat ng bagay, patuloy kang magdasal at manalig sa Diyos.

Si Homer ay isang technopreneur at makokontak sa email niyang chief@negosentro.com.

 

 

Image Credit

(Visited 4,616 times, 1 visits today)